že sa vám to zdá ako pekná hlúposť? No, pár sci-fi filmov som už videl a v nich sa s časom stvárali rôzne veci, to však našťastie nie je prípad hodín Rubato.

Tie vedome manipulujú s časom, ktorý ukazujú. Podľa toho, či sú v režime "produktívnom" alebo "kreatívnom", čas medzi dvoma celými hodinami buď zrýchľujú alebo spomaľujú a tým buď tlačia alebo naopak uvoľňujú tlak na ľudské podvedomie. Tento proces sa opiera o reálne štúdie vnímania času pod vplyvom stresu.