Nárazová vrstva cyklistickej helmy je (najčastejšie) vyrobená z polystyrénu. Polystyrén je ľahký, dá sa dobre tvarovať a jeho vlastnosti plne zodpovedajú bezpečnostným požiadavkám na takýto druh výrobku.

Polystyrén má však jeden veľký problém, jeho biodegradovateľnosť je prakticky nulová, kus polystyrénu bude pri bežných vonkajších podmienkach v prírode svietiť niekoľko rokov.

Ani súčasný trend zdieľania bicyklov nenahráva používaniu bežných pevných polystyrénových prilieb. Ak si chcete náhle z nejakých dôvodov požičať bicykel, zrejme pri sebe prilbu mať nebudete.

Ecohelmet je ekologická skladacia cyklistická helma určená práve pre takéto príležitosti. V zloženom stave je to plochá placka približne veľkosti knihy, po rozložení má tvar a veľkosť normálne cyklistickej prilby. A s knihou má táto prilba spoločné ešte niečo, je vyrobená z papiera!
Napriek tomu, a to najmä vďaka unikátnemu úľovitému tvaru dutiniek, ktoré rozkladajú silu nárazu do celej prilby, spĺňa Ecohelmet ezpečnostné parametre porovnateľné s jej polystyrénovou sestričkou.

Ekohelma je lacná, dá sa predávať priamo na mieste (napríklad formou automatu na stanovisku) a následne sa dá zrecyklovať rovnako ako kartónová škatuľa.