;

  • Intel kupuje Nervanu, deep learning startup za vyše 400 mil. USD. Pozor, nemýliť si s ďalšou Nervanou, špecialistom na neinvazívnu stimuláciu blúdivého nervu (tzv. psycho-walkman) --- zdroj TopTechNews;
  • Afroameričanky sú skutočnými jednorožcami vo svete startupov, štatistika hovorí, že zakladajú len 0,2% všetkých amerických startupov --- zdroj Forbes;
  • Who Got The Beans - týpek Jimmy Cregan a.k.a "Jimmy's Iced Coffee" rapuje v tomto motivačnom videu pre všetkých startuperov. "My advice? Don´t waste another second of life. Green light only shines for the people who fight!" Inak, podobá sa na Filipa Šeba, či? --- zdroj Youtube;
  • Pamela Love sa súdi s Nasty Gal kvôli kopírovaniu dizajnu --- zdroj TheFashionLaw.