SnappyData je BigData startup, ktorý premosťuje obvyklú medzeru medzi OLTP (transakčné dáta) a OLAP (analytika) dátovým manažmentom. OLAP požiadavky (napr. select) spracováva Catalyst a vykonávajú sa v Apache Spark. OLTP požiadavky (napr. insert, delete) sa spracovávajú priamo v SnappyData. Aplikácia bežiaca na SnappyData dokáže dotazovať obidva typy požiadaviek naraz.

Blog Comments powered by Disqus.