Generátor názvov firiem pre slovenský a český trh

Priznám sa, že myšlienka na vytvorenie prvého slovenského a českého generátora názvov firiem mi skrsla v hlave, až keď som písal článok o zahraničných generátoroch názvov firiem. Všimol som si totiž, že ani jeden z nich akoby nezohľadňoval špecifiká českého a slovenského trhu.

Rozhodol som sa teda s touto problematikou trošku pohrať a vytvoriť aj lokálny ekvivalent takéhoto nástroja.

Ako generátor názvov funguje
Generátor je vlastne mixér slov. Kombinuje vždy dve slová z databázy podľa zvolených požiadaviek a na základe zvolených filtrov. Výsledky vyzerajú približne nasledovne (zvolil som krátke názvy a náhodný filter).Následne, po vygenerovaní názvov, nástroj overí, či existuje firma s PRIBLIŽNE ROVNAKÝM NÁZVOM v slovenskom obchodnom registri a v českom obchodním rejstříku, ak áno, upozorní na to červenou farbou.Treba zdôrazniť, že takáto kontrola nie je dokonalá, v oboch prípadoch sa dá totiž pracovať iba s možnosťami, ktoré oba dané registre ponúkajú a najlepšou voľbou je kontrolovať, či sa v registri nachádza firma začínajúca daným reťazcom znakov.

Ak teda overujeme napríklad firmu "OVOCIN, s.r.o.", registre do výsledkov zahrnú aj firmu "OVOCINÁRI, a.s.", alebo "OVO & CINO".

Generátor zároveň ponúka možnosť overiť dostupnosť domény so zvoleným názvom, pre prípad, že by ste si ju chceli registrovať.
Filtre
Generátor ponúka viacero filtrov. Jednak vyberá slová z rôznych tematických databáz (napríklad, všeobecné výrazy, zemepisné názvy, mená, auto/moto, finančné výrazy, cunsulting, komunikácia, výroba, zdravotníctvo a podobne). Tieto slová dokáže aj modifikovať, napríklad ich vhodne skráti, prevráti poradie písmen, v mieste spojenia vloží samohlásku medzi spoluhlásky, spoluhlásku medzi samohlásky, aby sa zlepšila čitateľnosť názvu a podobne.


Generuj názvy Ako to funguje

Najnovšie z Veľryby