"Grow lights" je termín, ktorým sa v angličtine označuje osvetlenie, ktoré simuluje denné svetlo. Používa sa na podporu rastu rastlín, ktoré svetlo v procese fotosyntézy využívajú na premenu anorganických látok na organické. Fotosyntéza sa z hľadiska existencie života považuje za najdôležitejší prírodný proces na Zemi. Do fungovania sveta sa našťastie starať nemusíme, ten si pôjde svojou cestou aj bez (alebo napriek) ľudskej pomoci, no osvetlenie simulujúce slnečné žiarenie môže farmárom výrazne pomôcť pri zvyšovaní úrodnosti.

S heslom "viac svetla, menej energie, vyššie výnosy" do hry vstupuje Transcend Lighting, americký startup vyrábajúci vysokovýkonné, nízkoenergetické a nízkonákladové LED žiarivky na báze Stokesovho posuvu, ktorými sa bez inštalačných úprav dajú nahradiť staršie fluorescentné žiarivky na podporu rastu vegetácie.

Zaujímavá je tiež informácia, že nádejným a rastúcim segmentom odberateľov tohto typu osvetlenia sú dnes aj legálni pestovatelia marihuany na medicínske účely.

Blog Comments powered by Disqus.