CliniCloud je jeden z množstva startupov, ktoré sa v poslednej dobe snažia presadiť v turbulentnom odvetví elektronického zdravotníctva. Cieľom mladej austrálskej firmy je dostať do každej domácnosti síce základné, no najčastejšie používané lekárske nástroje (teplomer a stetoskop), ktoré by prostredníctvom mobilnej aplikácie boli prepojené s evidenciou konkrétneho lekára. Skúsený všeobecný lekár už len s použitím stetoskopu, teplomeru a vizuálnej prehliadky pacienta dokáže rozpoznať množstvo diagnóz a volať ho k sebe, len keď je fyzická navšteva naozaj nevyhnutná. Údaje sa navyše na dennej báze ukladajú do záznamov a jednoduchou analýzou je možné ľahšie vyhodnotiť pokrok pacienta, či určiť úspešnosť predchádzajúcej, napríklad antibiotickej liečby.

Blog Comments powered by Disqus.